Java Development Outsourcing
dla sektora finansowego

Scroll down for more

Usługi w zakresie Java Development

Doradztwo technologiczne
Rozwój MVP
Development oprogramowania
Tworzenie aplikacji internetowych
Projektowanie Event Driven Architecture
Testy automatyczne z użyciem frameworków testowych Java
Migracja do Spring Boot 3/ Spring 6
Migracja Java JDK
Migracja aplikacji monolitycznych do mikroserwisów
Integracje z systemami workflow
Integracje z Activity, Kafka, RabbitMQ, etc.
Integracje REST i SOAP

Technologie Java

Spring Framework/ Spring Boot

Spring Framework zapewnia kompleksowy model tworzenia i konfiguracji nowoczesnych aplikacji korporacyjnych opartych na Javie. Jest wykorzystywany m.in. do wstrzykiwania zależności czy obsługi transakcji.

Spring Boot to rozszerzenie Spring Framework, które zapewnia wiele gotowych mechanizmów i ustawień domyślnych, dzięki czemu programista może skupić się na logice biznesowej, zamiast konfiguracji.

Kafka

Kafka to rozproszona platforma do obsługi strumieni dużych ilości danych. Umożliwia developerom publikowanie, subskrybowanie, przechowywanie i przetwarzanie danych. Kafka jest często wykorzystywana jako broker wiadomości przy tworzeniu strumieni danych w czasie rzeczywistym, architektury sterowanej zdarzeniami i aplikacji do przetwarzania strumieniowego.

Camunda

Camunda to platforma do automatyzacji przepływu pracy i zarządzania procesami biznesowymi (BPM). Umożliwia projektowanie, realizację, monitorowanie i optymalizację procesów biznesowych i przepływów pracy. Zapewnia narzędzia i API do integracji automatyzacji przepływu pracy z systemami backendowymi, umożliwiając programistom orkiestrację złożonych procesów, zarządzanie zadaniami, obsługę reguł biznesowych i integrację z różnymi systemami.

Flyway

Narzędzie służące do zarządzania migracjami baz danych. Ułatwia kontrolę i aktualizację schematów.

Spring Cloud

Zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji w środowiskach rozproszonych, również tych wykorzystujących usługi chmurowe.

JPA/Hibernate

Java Persistence API (JPA) to standardowy interfejs programistyczny do zarządzania relacyjnymi danymi w aplikacjach Java. Hibernate jest jednym z najpopularniejszych narzędzi implementujących ten interfejs.

Redis

Baza danych in-memory wykorzystywana jako pamięć podręczna, baza dokumentów i broker wiadomości.

Hazelcast

Platforma do obsługi cache'a oraz przetwarzania danych w środowiskach rozproszonych. Jest szeroko stosowana w aplikacjach wymagających szybkiego oraz skalowalnego dostępu do danych, takich jak systemy finansowe.

Mongo

MongoDB to system zarządzania bazą danych NoSQL. Przechowuje dane w dokumentach podobnych do JSON, umożliwiając dynamiczne przechowywanie danych i wysyłanie zapytań. MongoDB jest powszechnie używany jako baza do przechowywania danych w aplikacjach internetowych, mikroserwisach i innych systemach, w których wymagana jest skalowalność, elastyczność i wydajność.

Modele współpracy w zakresie Java Development Outsourcing

Outsourcing specjalistów IT
Rozszerzenie Twojego zespołu IT o eksperta w danej specjalizacji


Kiedy?

Gdy potrzebujesz specjalistów do krótkich projektów bez konieczności długoterminowego zatrudniania.

 • elastyczność
 • szybkie skalowanie zespołu
 • uzupełnienie brakujących kompetencji
 • optymalizacja kosztów
Outsourcing dedykowanego zespołu IT
Komplementarny zespół specjalistów IT stworzony na potrzeby konkretnego projektu, zarządzany przez Ciebie.
Kiedy?

Gdy planujesz długi, złożony projekt i potrzebujesz elastycznego zespołu wdrożonego w jego specyfikę.

 • dedykowane zasoby
 • kontrola nad projektem i wynikami pracy
 • długoletnia współpraca
 • dogłębne zrozumienie specyfiki projektu i biznesu przez zespół
Outsourcing projektu IT
Zlecenie kompleksowej realizacji konkretnego projektu.


Kiedy?

Gdy potrzebujesz specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie tylko na czas realizacji konkretnego projektu.

 • zarządzanie projektem po stronie wykonawcy
 • krótki TTM
 • optymalizacja kosztów
 • realizacja projektu end-to-end

Role w projekcie

Development
 • Full-stack developer
 • Back-end developer
 • Front-end developer
 • QA engineer
 • DevOps engineer
 • Architekt systemowy
 • Analityka
 • Analityk danych
 • Analityk systemowy
 • Analityk biznesowy
 • Zarządzanie
 • Product Owner
 • Project Manager
 • Tech Lead
 • Team Lead
 • PMO
 • Projektowanie
 • UX researcher
 • Customer Journey Specialist
 • UI designer
 • UX designer
 • Potrzebujesz specjalistów
  do projektów IT?

  Porozmawiajmy o tym, jakie umiejętności i kompetencje możemy uzupełnić.

  Liczby

  100

  roboczogodzin w roku przepracowanych w ramach outsourcingu

  50

  projektów outsourcingowych rocznie

  20

  lat doświadczenia w branży finansowej

  5

  lat średni okres współpracy w zakresie outsourcingu

  3

  lata minimalnego doświadczenia developerów

  Dlaczego organizacje finansowe wybierają Consdata?

  Specjalizacja w sektorze bankowym

  Pracujemy z największymi organizacjami z sektora finansowego w Polsce od ponad 20 lat. Doskonale orientujemy się w aktualnych wyzwaniach branży finansowej i odpowiadamy na nie skutecznymi rozwiązaniami tworzonymi przez doświadczonych developerów.

  Wiedza biznesowa i wykorzystanie istniejących zasobów

  Znamy i rozumiemy potrzeby biznesowe sektora finansowego. Potrafimy integrować się z istniejącymi systemami i procesami. Wykorzystujemy dostępne zasoby i tworzymy zupełnie nowe rozwiązania.

  Bezpieczeństwo współpracy

  Zaufanie naszych klientów jest dla nas niezwykle ważne. Oprócz tego, że priorytetowo traktujemy kwestie bezpieczeństwa i przestrzegamy rygorystycznych norm, działamy zgodnie z etyką biznesową, dbamy o zachowanie poufności i budujemy partnerskie relacje.

  Kompleksowe wsparcie i zaangażowanie

  Nasi specjaliści udzielają wsparcia na każdym etapie cyklu wytwórczego, koncentrując się na realizacji celów projektowych. Pracują wyłącznie w Twoim projekcie, więc możesz liczyć na pełne zaangażowanie i sprawną komunikację w zespole.

  Co mówią nasi klienci?

  Bardzo dobrze oceniam współpracę z Consdata, zarówno w zakresie bieżącego kontaktu związanego np. z rozliczaniem pracy kontraktorów, jak i kompetencji oraz doświadczenia outsourcowanych pracowników. We współpracy z firmą Consdata najbardziej podoba mi się łatwość i bezpośredniość komunikacji oraz elastyczne podejście i dostosowywanie usług do naszych potrzeb.
  Hubert Drzażdżyński
  IT Chapter Leader / Test Engineer, Corporate Transactional Banking, Santander Bank

  FAQ

  Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług outsourcingowych.
  Jeśli masz inne pytania, z chęcią na nie odpowiemy.

  Jakie są procedury komunikacji między zespołem banku a zespołem pracowników outsourcowanych? Jakie narzędzia są wykorzystywane?

  Komunikacja między zespołem Twojej organizacji a zespołem pracowników outsourcowanych opiera się na transparentnych procedurach dostosowanych do specyfiki branży bankowej. Nasi specjaliści doskonale rozumieją istotę bezpiecznej wymiany informacji oraz potrzebę skutecznej komunikacji. Wszelkie informacje są przekazywane zgodnie z politykami bezpieczeństwa i z zachowaniem poufności.

  Każdy projekt ma swojego Project Managera, który pełni rolę głównej osoby kontaktowej między zespołem banku a zespołem pracowników outsourcowanych. Zapewnia spójność komunikacji oraz skrócenie czasu reakcji na wszelkie zapytania czy problemy.

  Organizujemy regularne spotkania statusowe, podczas których omawiamy postępy, plany i wszelkie ważne kwestie dotyczące projektu. To doskonała okazja do wymiany informacji, identyfikacji ewentualnych problemów oraz dostosowywania strategii działania.

  Jakie są kwalifikacje i doświadczenie pracowników, którzy zostaną oddelegowani do naszego projektu?

  Pracownicy delegowani do realizacji projektów outsourcingowych są starannie wybierani z puli wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Posiadają zaawansowane umiejętności techniczne w obszarze programowania, analizy danych, bezpieczeństwa IT, rozwoju aplikacji i innych kluczowych dziedzin IT. Są biegli w korzystaniu z najnowszych technologii i frameworków.

  Mają bogate doświadczenie w pracy z klientami z branży finansowej. Znają specyfikę i wymagania sektora bankowego, co przekłada się na bardziej efektywną współpracę.

  Nasze zespoły cechuje kreatywne podejście do rozwiązywania problemów oraz elastyczność i umiejętność dostosowania się do dynamicznie zmieniających się warunków.

  Wysoko cenimy komunikatywność i umiejętności międzyludzkie naszych pracowników. Zdolność do efektywnej współpracy z zespołem banku oraz klarowna komunikacja są kluczowe dla udanego przebiegu projektu.

  Czy istnieje możliwość dostosowania liczby pracowników do naszych potrzeb w danej chwili?

  Jesteśmy świadomi, że projekty w obszarze IT mogą ulegać zmianom, dlatego elastycznie podchodzimy do potrzeb naszych klientów, a dostosowanie liczby pracowników do wymagań projektu jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii. Możemy zwiększyć lub zmniejszyć zespół pracowników outsourcingowych w zależności od etapu projektu, jego skomplikowania czy wymagań. 

  Wspólnie z Tobą analizujemy aktualne potrzeby i dostosowujemy zasoby, aby zapewnić optymalne rezultaty. To gwarantuje, że masz pełną kontrolę nad projektem i możesz efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w zależności od zmieniających się warunków i priorytetów.

  Jake metody zarządzania projektem i zespołem stosujecie? Jakie narzędzia są wykorzystywane?

  Zarządzanie projektem
  Stosujemy zwinne metodyki, takie jak Scrum i Kanban, co pozwala na elastyczne dostosowanie usługi do zmieniających się wymagań projektu. Regularne iteracje i spotkania sprintowe pomagają w śledzeniu postępów i dostosowywaniu strategii.

  W przypadku projektów wymagających bardziej formalnego podejścia, korzystamy z metodyki Prince2, zapewniającej kontrolę nad każdym aspektem projektu, od początku do zakończenia.

  Wykorzystujemy też V-Model, który zapewnia równoczesne prowadzenie procesów testowania i implementacji, zwiększając jakość dostarczanego oprogramowania.

  Jira
  Jira to jedno z kluczowych narzędzi, które wykorzystujemy do zarządzania zadaniami i monitorowania czasu pracy oraz prowadzenia bieżącej dokumentacji projektowej.

  Confluence
  Platforma Confluence ułatwia tworzenie, udostępnianie i współpracę nad dokumentacją projektową.

  Komunikatory
  Korzystamy z platform do współpracy i komunikacji online, takich jak Slack, Google Meet, MS Teams czy Zoom.

  Git/GitHub
  Korzystamy z systemu kontroli wersji Git oraz platformy GitHub, co umożliwia efektywne zarządzanie kodem źródłowym i współpracę pomiędzy programistami.

  Miro
  Miro to narzędzie, którego używamy do pracy kreatywnej – tworzenia diagramów, mind map, itd.

  Kombinacja tych metod i narzędzi pozwala nam skutecznie zarządzać projektami, utrzymywać wysoką jakość dostarczanego oprogramowania oraz zapewniać pełną transparentność w procesie współpracy z naszymi klientami. W razie potrzeby jesteśmy również otwarci na dostosowanie się do preferowanych narzędzi klienta.

  Jakie są mechanizmy raportowania postępu i wyników? Czy będę mieć dostęp do bieżących informacji na temat projektu?

  Nasze podejście do raportowania ma na celu zapewnienie klientowi pełnego wglądu w postępy prac, monitorowanie działań i skuteczne podejmowanie decyzji. 

  Przygotowujemy regularne raporty, które zawierają informacje dotyczące osiągniętych kroków milowych, ewentualnych problemów, zmian w harmonogramie oraz dalszego planowania. Jeśli istnieją specjalne wymagania co do formatu raportów lub częstotliwości przekazywania informacji, dostosowujemy się do tych potrzeb.

  Każdy projekt ma Project Managera, który jest główną osobą kontaktową dla klienta. Odpowiada na pytania, rozwiązuje problemy i regularnie informuje klienta o postępach w projekcie.

  Organizujemy regularne spotkania statusowe, prezentacje i dema, podczas których omawiamy postępy, plany działania, ewentualne wyzwania oraz odpowiadamy na pytania klienta. 

  Nasi klienci mają dostęp do narzędzi służących do zarządzania projektami, takich jak Jira, gdzie mogą śledzić postępy, przeglądać harmonogramy, przypisywać zadania i monitorować czas pracy. 

  Ponadto, udostępniamy klientom dokumentację projektową, w tym specyfikacje, plany testów, raporty techniczne itp.

  W jaki sposób Consdata dba o rozwój umiejętności pracowników?

  Dbamy o rozwój pracowników poprzez różnorodne inicjatywy:

  Chaptery
  W Consdata funkcjonują chaptery, czyli grupy specjalistów z danej dziedziny, którzy dzielą się wiedzą i dobrymi praktykami, rozwiązują problemy, weryfikują pomysły i wspólnie się rozwijają. W ramach chapterów prowadzone są również prace R&D i inne działania, wychodzące poza indywidualne cele rozwojowe.

  Indywidualne ścieżki rozwoju
  Pracownicy ustalają z Chapter Leaderami indywidualne plany rozwoju uwzględniające ich predyspozycje, zainteresowania, cele zawodowe oraz potrzeby zespołu i projektów. Synergia między indywidualnym rozwojem pracowników oraz planami i celami rozwojowymi firmy zapewnia najlepsze efekty. 

  Budżet szkoleniowy
  Umożliwia pracownikom uczestniczenie w kursach i warsztatach związanych z ich specjalizacją.

  Subskrypcja na Pluralsight
  Pracownicy mają dostęp do platformy Pluralsight, która oferuje bogatą bibliotekę online zawierającą kursy i materiały szkoleniowe z zakresu najnowszych technologii.
  Konferencje branżoweWspieramy aktywne uczestnictwo pracowników w konferencjach branżowych, co pozwala na zdobycie wiedzy z pierwszej ręki, nawiązanie kontaktów oraz śledzenie najnowszych osiągnięć w dziedzinie IT.

  Konferencje branżowe
  Wspieramy aktywne uczestnictwo pracowników w konferencjach branżowych, co pozwala na zdobycie wiedzy z pierwszej ręki, nawiązanie kontaktów oraz śledzenie najnowszych osiągnięć w dziedzinie IT.

  Odkryj nowe możliwości!

  Opowiedz nam o potrzebach swojej organizacji, a my dobierzemy model współpracy
  i specjalistów do projektu.