Klauzula informacyjna o przetwarzaniudanych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO osoby ubiegającej się o zatrudnienie w spółce Consdata S.A. z siedzibą w Poznaniu:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Consdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Bolesława Krysiewicza 9/14, 61-825 Poznań (dalej „Consdata”, „Administrator”).

 2. Możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 kodeksu pracy*) wyłącznie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Twoja aplikacja

 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Twoja aplikacja. Twoje dane osobowe zgromadzone w danym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. , ale nie dłużej niż 24 miesiące.

 5. Jeżeli wyrazisz zgodę - dane będą przetwarzane przez Administratora w związku z prowadzeniem rekrutacji na inne stanowiska u Administratora. W takim przypadku, Państwa dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody, z zastrzeżeniem, że zgoda może zostać odwołana w każdym czasie;

 6. Jeżeli wyrazisz zgodę Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych, w tym materiałów edukacyjnych, technicznych z branży informatycznej. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 7. Consdata jako administrator danych osobowych, może powierzyć innym podmiotom – współpracującym z nami (tj. np. firmom informatycznym, partnerom biznesowym, firmie księgowej lub rekrutacyjnej), w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych.

 8. Jesteś uprawniona/y do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu takiego wycofania. Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie oświadczenia przesłanego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 i 2.

 9. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 10. Możesz skorzystać z powyższych uprawnień przy wykorzystaniu danych kontaktowych Administratora wskazanych w punkcie 2. Cofniecie Twojej zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych wyłącza Ciebie z dalszego udziału w procesie rekrutacji.

 11. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza Twoje prawa.

*art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg  dotychczasowego zatrudnienia

Pełna Polityka Prywatności zawarta jest pod linkiem [https://consdata.com/pl/polityka-prywatnosci]

 

K9Office
Consdata S.A.
ul. Krysiewicza 9/14
61-825 Poznań
Polska

Tel.:+48 61 41 51 000

NIP: 7822261960
Regon: 634422180

Pozostań w kontakcie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem