Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO osoby ubiegającej się o zatrudnienie w spółce Consdata S.A. z siedzibą w Poznaniu:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Consdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Bolesława Krysiewicza 9/14, 61-825 Poznań (dalej „Consdata”, „Administrator”).
 2. Możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221kodeksu pracy*) wyłącznie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Twoja aplikacja.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Twoja aplikacja. Twoje dane osobowe zgromadzone w danym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, że Twoja zgoda może zostać odwołana w każdym czasie;
 5. Jeżeli wyrazisz zgodę - dane będą przetwarzane przez Administratora w związku z prowadzeniem rekrutacji na inne stanowiska u Administratora. W takim przypadku, Państwa dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody, z zastrzeżeniem, że zgoda może zostać odwołana w każdym czasie;
 6. Jeżeli wyrazisz zgodę Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych, w tym materiałów edukacyjnych, technicznych z branży informatycznej. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 7. Jeśli wyrazisz dobrowolną zgodę na utrwalenie przebiegu rozmowy (nagrania dźwięku) i video podczas spotkania kwalifikacyjnego on-line, będącej częścią postępowania rekrutacyjnego, informujemy, iż nagranie to posłuży nam wyłącznie w celach identyfikacyjnych kandydata i zostanie trwale usunięte z naszych zasobów niezwłocznie to jest: a) w przypadku, gdy zostaniesz zatrudniony – po okresie 1 miesiąca po zatrudnieniu b) w przypadku decyzji o niezatrudnieniu, niezwłocznie po jej podjęciu.
 8. Consdata jako administrator danych osobowych, może powierzyć innym podmiotom – współpracującym z nami (tj. np. firmom informatycznym, partnerom biznesowym, firmie księgowej lub rekrutacyjnej), w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych.
 9. Zapisanie się na rozmowę rekrutacyjną odbywa się za pośrednictwem narzędzia google - calendly. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez calendly skontaktuj się z nami mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych.
 10. Jesteś uprawniona/y do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu takiego wycofania. Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie oświadczenia przesłanego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 i 2.
 11. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 12. Możesz skorzystać z powyższych uprawnień przy wykorzystaniu danych kontaktowych Administratora wskazanych w punkcie 2. Cofniecie Twojej zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych wyłącza Ciebie z dalszego udziału w procesie rekrutacji.
 13. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Kontakt - UODO), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza Twoje prawa.

K9Office
Consdata S.A.
ul. Krysiewicza 9/14
61-825 Poznań
Polska

Tel.:+48 61 41 51 000

NIP: 7822261960
Regon: 634422180

Pozostań w kontakcie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem