Zespół Consdata

Zespół Consdata

Zespół Consdata

Zespół Consdata

Join my network!
Stanowiska

 

Branża FinTech nie tylko się rozwija, ale wręcz galopuje. Firmy aktywnie rekrutują i poszukują rąk do pracy, jednak każdy HR Manager doskonale wie, że pozyskanie kandydata to dopiero pierwszy krok. Najważniejsze jest nawiązanie długofalowej współpracy. Jak zapewniamy to w Consdata?

 

Przede wszystkim stawiamy na prostotę i transparentność wielu procesów. Stworzyliśmy zwinne 6-8 osobowe zespoły realizacyjne, w których skład wchodzą developerzy, analitycy, testerzy i inni specjaliści. Każda grupa otrzymuje w danym sprincie konkretne zadania. Role koordynatorów na linii pracownik-klient pełnią u nas Product Ownerzy, dzięki czemu prace są rozkładane równomiernie, a terminy dotrzymywane.  Dodatkowo, aby zapewnić rozwój pracowników w wybranych dziedzinach wprowadziliśmy podział na tzw. chaptery.

(...) w każdym chapterze znajdują się osoby z różnych zespołów i projektów, daje to szansę na ciekawą konfrontację wielu punktów widzenia, podejście do tematów czasami z zupełnie różnych perspektyw. (...) - wyjaśnia w swoim artykuleChaptery - spójne standardy pracy i rozwój umiejętności”  Aleksandra Marciniak-Brózda, specjalistka HR&EB w Consdata. 

Chaptery zasilają pracownicy, którzy pełnią podobną rolę w organizacji i chcą poszerzać swoje umiejętności w określonym zakresie. W praktyce wygląda to tak, że każdy developer, tester czy analityk oprócz przynależności do zespołu realizacyjnego staje się również członkiem chapteru. 

Consdata jest organizacją uczącą się, od początku traktowaną, jak żywy organizm. Bardzo duży nacisk kładziemy na ludzi, ich potrzeby, możliwości i rozwój. Nie istnieje jeden idealny model postępowania, ponieważ każdy z nas jest inny. Cechujemy się różnymi zdolnościami, oczekiwaniami i umiejętnościami, ale dobrze zaplanowane schematy i elastyczność pozwalają nam na wprowadzenie zmian, które nie tylko satysfakcjonują obie strony, ale również umożliwiają rozbudowę firmy. 

Stawiamy na prostotę - to fakt, ale warto podkreślić, że model naszej organizacji ewoluował na przestrzeni lat, co jest odpowiedzią na zmieniający się rynek i generowane przez niego potrzeby. 

Nie interesuje nas zatrudnienie pracownika na chwilę. Wierzymy, że długofalowe współprace są fundamentem właściwego rozwoju firmy. Dlatego, oprócz doświadczenia i umiejętności, liczą się dla nas wartości. Opieramy na nich całą politykę firmy, włączając w to procesy rekrutacyjne. Dzięki temu możemy się pochwalić, że w naszych szeregach są pracownicy z wieloletnim stażem w Consdata.

Rekrutacja i stanowiska w Consdata

Dostanie pierwszej pracy w IT to najtrudniejsze zadanie, a dalej idzie już z górki – to mylne stwierdzenie odbija się echem w naszym środowisku. U nas ten zakres jest mocno zdefiniowany i istnieją jasne kryteria doboru pracowników na dane stanowisko. 

W procesach rekrutacyjnych zależy nam na tym, aby profil potencjalnego pracownika był zgodny z naszymi wartościami. Niesie to za sobą korzyści zarówno dla osoby zatrudnionej, jak i dla nas jako pracodawcy. Pracownik od początku wie, czego oczekujemy, a lider zyskuje pewność, że kandydat odnajdzie się w zespole. Ważne są dla nas:

 • Skuteczność (profesjonalizm, domykanie tematów, jakość). Zależy nam na tym, aby osoba dołączająca do Consdata proponując rozwiązanie myślała kilka kroków w przód. Rekomendowane działania powinny być możliwe do dotrzymania, odpowiadające na potrzeby klienta, uwzględniające budżet, terminy, ograniczenia etc. Dodatkowo zależy nam, aby pracownik był proaktywny, dokładny, szukał usprawnień, a nie szybkiego odhaczenia zadania.
 • Zaangażowanie (odpowiedzialność, współpraca) - ważne jest dla nas to, aby działania były wykonywane z pełnym zaangażowaniem i skupieniem. Gramy w zespole, dlatego też bardzo istotna jest współpraca i bycie częścią teamu, chcemy, aby każda osoba dołączająca do Consdata była otwarta na szczerą komunikację.
 • Inicjatywa (podnoszenie kompetencji, brak strachu przed wyzwaniami, innowacyjność, kreatywność, pasja) - wolimy działać niż tkwić w miejscu. Dlatego tak ważna jest u nas otwartość na nowe, umiejętność słuchania, chęć rozwoju i gotowość wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

W procesach rekrutacyjnych wspieramy się dodatkowymi kryteriami. Bardzo istotne są dla nas: 

 • Samodzielność - uważamy, że to klucz  do efektywności.
 • Otwarty umysł - chęć poznawania i kreowania nowych rozwiązań oraz gotowość do wnikliwych analiz. Pozwala to na wspólne wypracowanie oczekiwanych wyników.
 • Jakość i dobre praktyki umożliwiają pracę w zgodzie ze swoją misją.
 • Płynna komunikacja opieramy się na wzajemnym słuchaniu, empatii i zrozumieniu potrzeb zarówno zespołu, klienta, jak i rynku. Utrzymuje to poczucie komfortu i zapewnia skuteczną realizację powierzonych zadań. 

Oczywiście jest to tylko część wymagań, które zawsze dopasowujemy do stanowiska, na które aktualnie szukamy kandydata. Jeżeli powyższe wartości są Ci bliskie i chcesz dołączyć do zespołu organizacji uczącej się i opartej na zaufaniu oraz przejrzystej komunikacji odwiedź naszą zakładkę Consdata Kariera i zobacz, kogo aktualnie poszukujemy. 

Jesteśmy firmą z branży FinTech, więc nic dziwnego, że 60% zatrudnionych u nas osób to developerzy. Pozostałe 40% to głównie testerzy, analitycy, admini, HR, kadry, księgowość i administracja. Należy podkreślić, że każda osoba tworząca naszą firmę jest dla nas tak samo ważna, bez względu na zajmowane stanowisko. Wierzymy, że tylko mocny i zgrany zespół jest w stanie osiągnąć długotrwały sukces, który jest efektem pracy wszystkich.  Dlatego też, dbamy o to, aby każdy pracownik wiedział, jak wygląda jego ścieżka kariery. Nie jesteśmy bardzo dużą firmą, dlatego też czasami mała liczebność określonych stanowisk nie pozwala nam na stworzenie formalnej drogi rozwoju. W takich przypadkach do tematu podchodzimy indywidualnie. Staramy się wtedy wypracować rozwiązania, które zobrazują możliwe etapy rozwijania się poszczególnych osób równolegle ze skalowaniem firmy i zachowaniu transparentności oraz przewidywalności.  

W przypadku stanowiska developerskiego - Fullstack Develpera, ścieżka rozwoju kształtuje się następująco:

Stanowisko docelowo jest podzielone na trzy poziomy: 

 • Junior - tutaj czujemy się najbardziej odpowiedzialni za los danej osoby i traktujemy ją jako „inwestycję” w przyszłość :). Zdobywając wiedzę i doświadczenie, junior z czasem odgrywa coraz to większą rolę w prowadzonych projektach, dzięki czemu ma realny wpływ na realizowane działania. 
 • Regular - osoba na tym stanowisku wnosi dużą wartość do projektu. Realnie podnosi jakość i wydajność zespołu, ale nie bierze na siebie większej odpowiedzialności. Pracuje w projektach, w których czuje się dobrze oraz które zna pod kątem technologicznym, czy też biznesowym. 
 • Senior - dobrze mieć go w zespole :) Może zostać przydzielony do dowolnego projektu, w którym ma za zadanie podnosić jakość i wydajność. 

Każdy z powyższych poziomów podzielony jest dodatkowo na stopnie zaszeregowania - w przypadku Juniora 1-4, Regulara 1-6, a Seniora 1-8. Taki podział pozwala nam określić doświadczenie i porównać ze sobą osoby z podobnym seniority.

Jakimi kryteriami posługujemy się, aby przypisać daną osobę do odpowiedniego poziomu? Przede wszystkim jest to wiedza z zakresu technologii w ramach Front-end, Back-end i DevOps. Patrzymy również na kompetencje miękkie i oczywiście zgodność wartości, które wskazaliśmy powyżej. 

Liderzy

System stanowisk pomaga nam tworzyć sprawnie działającą organizację, ale czasami w związku z realizacją wymagających projektów powstaje niezagospodarowana przestrzeń. W celu wsparcia managementu i jasnego określenia odpowiedzialności za poszczególne obszary wprowadziliśmy podział ról. Takie działanie było niezbędne, w momencie gdy chcieliśmy osiągnąć taką wielkość organizacji, w której płaska struktura przestała być efektywna. Jednocześnie nasze podejście pozwala nam uniknąć zatrudniania managerów czy kierowników zajmujących się "tylko zarządzaniem". W role liderskie wcielają się ludzie, którzy są autorytetami w danym obszarze i na co dzień pracują w zespołach realizacyjnych. Są więc są "mocno osadzeni w rzeczywistości projektowej". Wprowadziliśmy 3 typy ról liderskich: 

 • Tech Lead - związany jest głównie z technologią, posiada największe doświadczenie i jest w firmie postrzegany jako autorytet. Czym się cechuje? Jest to osoba do zadań specjalnych, często zaangażowana w szukanie rozwiązania konkretnego problemu w danym projekcie. Potrafi też zbudować zaufanie zespołu względem podejmowanych decyzji. 
 • Team Lead - osoba, która jest odpowiedzialna za to, co dzieje się w zespole i głównie odpowiada za efektywność działania. Rolę pełni równolegle z wykonywaniem prac w ramach zajmowanego stanowiska w zespole realizacyjnym.

Zakres odpowiedzialności:

 • dbanie o efektywność pracy zespołu
 • motywowanie i utrzymywanie zaangażowania poszczególnych członków zespołu
 • pilnowanie harmonogramu - kontrolowanie dostępności odpowiednich osób w zespole do realizacji powierzonych zadań
 • pielęgnowanie pozytywnej atmosfery współpracy 
 • Chapter Leader - prowadzi dany chapter tematyczny w oparciu o swoją specjalistyczną wiedzę. Regularnie organizuje spotkania w gronie wszystkich członków chapteru, a także spotkania indywidualne. Wspiera każdą osobę, w jej indywidualnym rozwoju, co też wiąże się z tym, że odpowiada za feedbacki i jest ważną osobą w procesie podejmowania decyzji dot. awansów.

Ewaluacja stanowisk i ścieżki awansów

Rozwój pracowników to bardzo ważny proces głęboko zakorzeniony w naszych wartościach. Jesteśmy świadomi, że stagnacja nikomu nie służy, a regularne feedbacki pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności i poprawę działań, gdy jest taka potrzeba. Od samego początku pracy w Consdata każdy jest zaopiekowany przez mentora, który odpowiada za szybkie wdrożenie oraz ukierunkowanie rozwoju danej osoby w firmie - tzw. onboarding developera, Na dalszych etapach o określanie celów oraz ocenę postępów pracownika odpowiada Chapter Leader. 

Feedbacki dotyczące pracy dajemy na bieżąco, natomiast ewaluacja przeprowadzana jest minimum raz w roku. W przypadku Juniora, ponieważ na tym stanowisku postępy w kontekście nabywania nowych umiejętności są najbardziej dynamiczne, decyzja podejmowana jest częściej, minimum raz na 6 miesięcy. 

Wynagrodzenia

W Consdata mamy jasne i transparentne zasady. Każdy developer oraz tester ma dostęp do zestawienia stanowisk, dzięki czemu wie, jaki stopień zaszeregowania mają pozostałe osoby wchodzące w skład zespołu oraz jakie role dodatkowo pełnią. Dzięki temu pracownicy mogą sprawdzić również, jaki poziom wynagrodzenia odpowiada wskazanym zakresom.  Daje to poczucie sprawiedliwości i buduje zaufanie wśród pracowników. 

Monitorujemy również rynek i regularnie podnosimy widełki płac na określonych stanowiskach. Dbamy o to, żeby nasi pracownicy nie musieli się martwić, że ich wynagrodzenie przestaje być atrakcyjne na tle rynku. Jednocześnie chcemy móc oferować atrakcyjne warunki potencjalnym kandydatom. Biorąc pod uwagę wszelkie procesy, osoby dołączające do Consdata muszą zostać sklasyfikowane zgodnie z obowiązującymi widełkami oraz określonym poziomem zaszeregowania w naszej firmie. Dlatego też zmiany w kontekście wysokości wynagrodzeń muszą być wprowadzane na bieżąco. 

Cały czas staramy się udoskonalać procesy w naszej firmie. Wierzymy, że inwestycja w rozwój oparty na szczerej komunikacji procentuje. 

Zainteresował Cię ten wpis? Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Odwiedź zakładkę Kariera i zobacz, kogo aktualnie poszukujemy.

Masz pytanie? Napisz do nas.

messanger Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

K9Office
Consdata S.A.
ul. Krysiewicza 9/14
61-825 Poznań
Polska

Tel.:+48 61 41 51 000

NIP: 7822261960
Regon: 634422180

Pozostań w kontakcie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem