ue pl

Relacje inwestorskie

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSDATA S.A.

na dzień 17 listopada 2021 roku

Do Akcjonariuszy Consdata S.A.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Consdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krysiewicza 9 lok. 14 61-825 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Numer KRS: 0000846039, REGON: 634422180, NIP: 7822261960 („Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 grudnia 2021 roku na godzinę 8.30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu.

Zgodnie z art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę trwający na terytorium Polski stan epidemii udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka umożliwi Akcjonariuszom uczestnictwo w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Consdata Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za następujące okresy:
- Za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku,
- Za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
- Za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych w Consdata S.A.

7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


 

Fundusze_Europejskie.png

K9Office
Consdata S.A.
ul. Krysiewicza 9/14
61-825 Poznań
Polska

Tel.:+48 61 41 51 000

NIP: 7822261960
Regon: 634422180

Pozostań w kontakcie

Copyrights © 2020 CONSDATA. Wykonanie: solmedia.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem