ue pl

Relacje inwestorskie

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSDATA S.A.

na dzień 14 września 2021 roku

 

Do Akcjonariuszy Consdata S.A.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Consdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krysiewicza 9 lok. 14 61-825 POZNAN, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Numer KRS: 0000846039, REGON: 634422180, NIP: 7822261960 („Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 września 2021 roku na godzinę 8:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu.

Zgodnie z art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę trwający na terytorium Polski stan epidemii udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka umożliwi Akcjonariuszom uczestnictwo w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Consdata Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

5) Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki

6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 
 

 

Fundusze_Europejskie.png

K9Office
Consdata S.A.
ul. Krysiewicza 9/14
61-825 Poznań
Polska

Tel.:+48 61 41 51 000

NIP: 7822261960
Regon: 634422180

Pozostań w kontakcie

Copyrights © 2020 CONSDATA. Wykonanie: solmedia.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem